BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2017 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2017:

 

1. Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

Planowane nakłady w roku 2017 – 5 755 484 zł

 

Projekty zagospodarowania ul. Moniuszki:

pdful. Moniuszki-rys. 12.17 MBikonaproj3

pdful. Moniuszki-rys. 21.77 MB

pdful. Moniuszki-rys. 32.5 MB

 

Projekt zagospodarowania ul. Smugowej:

pdful. Smugowa-rys. 12.2 MB

 

2. Budowa ul. Miodowej na odcinku od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej

Planowane nakłady w roku 2017 – 650 000 zł

pdfProjekt zagospodarowania terenu980.65 KB

3. Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej

Planowane nakłady w roku 2017 – 5 640 500 zł

4. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej

Planowane nakłady w roku 2017 – 2 011 698 zł

pdfPlan sytuacyjny13.78 MB

5. Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej

Planowane nakłady w roku 2017 – 605 000 zł

pdfProjekt zagospodarowania terenu ul. Jagodowej938.58 KB

6. Projekt i budowa ul. Fryderyka Lempe

Planowane nakłady w roku 2017 – 400 000 zł

7. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Planowane nakłady w roku 2017 – 465 620,99 zł

8. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU-Czerwonego Krzyża)

Planowane nakłady w roku 2017 – 400 000 zł

Projekt zagodpodarowania terenu ciągu pieszego - I etap PZU - Czerwonego Krzyża

9. Modernizacja pasażu Staffa

Planowane nakłady w roku 2017 – 700 000 zł

10. Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 2 430 400 zł

pdfProjekt zagospodarowania przy SP 108.6 MB

pdfProjekt zagospodarowania przy Gimnazjum 4767.73 KB

11. Budowa drogi od ul. Kościelnej do ul. Staropolskiej wraz z ul. Staropolską

Planowane nakłady w roku 2017 – 211 500 zł

12. Projekt budowy ul. Spadowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 39 910 zł

13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Planowane nakłady w roku 2017 – 500 000 zł

14. Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na osiedlu Skałka wraz z instalacją oświetlenia miejskiego-etap I

Planowane nakłady w roku 2017 – 480 000 zł

15. Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 8 Maja, Lipowa

Planowane nakłady w roku 2017 – 550 000 zł

Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic 8-go Maja, Majówka, Lipowa

16. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 1 406 340 zł

17. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 600 000 zł

pdfProjekt zagospodarowania Strzelnicy - etap I4.21 MB

18. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 6 396 zł

19. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo

Planowane nakłady w roku 2017 (pomoc finansowa) – 400 000 zł

20. Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 – pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego

Planowane nakłady w roku 2017 (pomoc finansowa) – 66 912 zł

21. Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 9

Planowane nakłady w roku 2017 – 110 000 zł

22. Zwiększenie gminego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej

Planowane nakłady w roku 2017 – 50 000 zł

Projekt zagospodarowania terenu - budynek socjalny przy ul. Kościelnej

Projekt elewacji budynku socjalnego przy ul. Kościelnej

23. Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Planowane nakłady w roku 2017 –  625 000 zł

Projekt zagospodarowania ulicy Piaskowej

24. Przebudowa schodów terenowych od ul. Zakładowej do SCK

Planowane nakłady w roku 2017 – 12 000 zł

25. Zagospodarowanie działki w rejonie ulic Jeleniej i Pastwiska

Planowane nakłady w roku 2017 – 50 000 zł

26. Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej

Planowane nakłady w roku 2017 – 52 000 zł

27. Wykonanie (kostka brukowa) odcinka ul. Podgórze

Planowane nakłady w roku 2017 – 52 000 zł

28. Wykonanie ul. Słowackiego

Planowane nakłady w roku 2017 – 52 000 zł

29. Instalacja nowego oświetlenia LED przy ul. Granicznej i Kopalnianej, instalacja lamp osiedlowych przy blokach Kopalniana 7, 8 i 9, instalacja oświetlenia LED przy Liceum Ogólnokształcącym Nr III

Planowane nakłady w roku 2017 – 87 200 zł

30. Instalacja nowego oświetlenia na os. Michałów przy ulicach: Lenartowskiej, Stalowników, Ostrowieckiej, Powstania Styczniowego, Składowej i F. Lempe

Planowane nakłady w roku 2017 – 48 000 zł

31. Oświetlenie odcinka ul. Żytniej

Planowane nakłady w roku 2017 – 20 000 zł

32. Oświetlenie ulic Wspólnej, Górzystej, Rubinowej

Planowane nakłady w roku 2017 – 55 000 zł

33. Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2017 – 359 000 zł

34. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 1 073 492,50 zł

35. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2017 – 75 000 zł

36. Remont nawierzchni ulicy Skałka

Planowane nakłady w roku 2017 – 52 000 zł

37. Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 150 100 zł

38. Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 50 000 zł

39. Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 – 70 000 zł

40. Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich

Planowane nakłady w roku 2017 – 2 767 730 zł

Mapa orientacyjna

Plan sytuacyjno-wysokościowy

Plansza oznakowania

41. Remont odcinka ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2017 –11 070 zł

42. Budowa oświetlenie drogi gminnej na działkach ewid. 1389/2, 1398/10, 1401/10

Planowane nakłady w roku 2017 – 10 125,01 zł

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję